Uverejnené 20.9.2019

Osada Jánošíkovci

Tento rok bol počas Jánošíkových dní oficiálne otvorený Jánošíkov dom s pamätnou izbou, ktorý je sprístupnený návštevníkom. V Jánošíkovom dome správkyňa (p. Jánošíková) ochotne turistom vyrazí originálny dukát s podobizňou Juraja, alebo je možné zakúpiť si kópiu krstného listu Jánošíka či iné suveníry. V blízkosti domu stojí aj bronzová pamätná tabuľa s portrétom Juraja Jánošíka ktorá je osadená na betónovom podstavci priamo na mieste pôvodného rodného domu Jánošíka. Stalo sa tak pri príležitosti 300 rokov od popravy.
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.