Uverejnené 24.1.2020

Osada Jánošíkovci

Zápis z varínskej matriky o krste Juraja Jánošíka. Eadem diebaptizavi infantem natum ex Martino Janosik et Anna Czesznek cui datum est nomen Georgius. Patrini erant Jacobus Mergad et Barbara Kristofik ex Terchova.
Toho istého dňa pokrstené dieťa narodené Martinovi Jánošíkovi a Anne Cesnakovej, ktorému bolo dané meno Juraj. Krstní rodičia sú Jakub Merjad a Barbara Krištofíková z Terchovej.
Prepis Andrej Melicherčík
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.